ฉันคือคนไทย...

ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร คุณคือคนไทย
สมัครฟรีโฮสติ้งและใช้ Sub Domain
แสดงความเป็นไทยได้แล้ววันนี้

siam.im
tha.im

I'm a bird, I'm sky, I'm the winner, I'm a looser, I'm a student, I'm a teacher I'm your boyfriend, I'm your girlfriend. I'm rich, I'm poor, I'm black, I'm white, I'm tigerwood

.

Choices is yours...

CO.CC:Free Domain