เกี่ยวกับ Siam.im

siam.im ฟรีโฮสติ้งที่เป็นเลิศด้านการบริการในเครือ Krubpom
siam.im และ krubpom.com ให้บริการฟรีโฮสติ้งมาตั้งแต่ปี่ 2551 โดยมี Server หลัก
ตั้งอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีมงานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับมาแล้วทั่วโลก

ความมุ่งหมายของเราคือต้องการให้คนไทยได้ใช้ฟรีโฮสติ้งที่คุณภาพใกล้เคียงกับโฮส
ปกติเพื่อใช้ทดสอบ ทดลอง หรือใช้ติดตั้งเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บรุ่น ชมรม เว็บบอร์ด
หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

เราภูมิใจที่ได้ช่วยให้คนไทยได้พัฒนาฝีมือการทำเว็บไซต์ และช่วยให้คนไทยได้มีเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น


CO.CC:Free Domain