ข้อจำกัด
 • การใช้ทรัพยากรของ Server (Bandwidth,
  CPU, Hardisk) เกินกว่าที่กำหนด
  อาจทำให้เว็บของท่าน ถูกระงับบริการชั่วคราว

 • มีผู้ใช้งานเกินกว่า 200 คนในเวลาเดียวกัน

 • ห้ามใช้ Script ส่ง Mass E-mail โดยตรง

 • ห้ามทำเว็บประเภท
  File hosting, Proxy Service

 • ระบบจะระงับเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติ
  หากทำผิดกฎ
Hosting Plan
250 Mb
10 GB Data Transfer
5 Ad-on Domain
5 Park Domain
5 Sub Domain
5 MySQL Datadase
Php MyAdnin
FTP
File Manager
Vista Panel
ใช้ร่วมกับโดเมน .co.cc ได้
สามารถติดตั้งเว็บบอร์ด SMF, PHPBB ,
Discuz
CO.CC:Free Domain